Fotogalerien 2008

Netzwerkpartner:
  • Ludong University (LDU), Shandong Provinz
  • Fraunhofer IZFP
  • Klinikum Chemnitz